Hoe Fries is de kwartierstaat van Eduard Douwes Dekker?

Is Multatuli de beste Nederlandse auteur ooit? Ik durf er geen uitspraak over te doen, maar wie een eigen genootschap krijgt, moet toch wel iets in huis hebben.

Hoe zit dat genealogisch? De eerste helft van de dubbele achternaam van Eduard Douwes Dekker doet natuurlijk behoorlijk Fries aan, maar dat wil nog niet zeggen, dat het ook zo is. Ik ben in ieder geval maar eens voorzichtig begonnen, al is wel zichtbaar dat het hier om een kladversie gaat: voor het eigenlijke kwartierstaatje moet de lezer even scrollen in het bijgaande bestand.

Deks vader, Pieter Douwes, wordt in 1765 geboren te Nieuwendam, als zoon van de grootschipper (met als thuishaven Heerenveen) Douwe Joris en Antje Pieters Kouwer. De naam en de plaats doen opnieuw vermoedens rijzen: is Douwe van Friese komaf? En klopt dan de in de bijlage genoemde verhouding met Jorrit Pieckes, of liggen de voorouderlijke zaken toch weer heel anders? Reacties, suggesties en bovenal onweerlegbare bewijzen zijn van harte welkom.

Zie: Multatuli

 

multatuli