#dtv: George de Thouars

Archieftijgers gevraagd. Wie kan helpen? Ik ben bezig met onderzoek naar de dichter en pamflettist George Anne Christiaan Willem Ie Vasseur de Cognac de Thouars, zich noemende Marquis de Thouars (1807-1850).

Van hem is al wel wat bekend: Doedens schreef een boekje over hem: Markies De Thouars.

Bij mijn weten is er geen familiearchief De Thouars.
Er is zonder twijfel wel meer van George de Thouars te vinden in de archieven. Naarstig speurwerk leverde bijvoorbeeld brieven op (KB en Tresoar), die zonder uitzondering te maken hebben met zijn schrijverschap.
Vermoedelijk zijn er her en der meer archiefbescheiden overgeleverd met en over de schrijver.
Wie zou willen helpen bij de zoektocht naar archiefvermeldingen?

Als leidraad zou ik mee kunnen geven:
1823: page aan het hof van Willem 1 (vrijpostig, prinses Marianne);
1827-1830 te Denekamp en Hattem;
1830-1836: militair, Tiendaagse Veldtocht (tot zijn spijt zat hij in Bergen op Zoom en niet daar waar de actie was), wonend te Utrecht, problemen in de dienst, drank, ontslag, gezinsproblemen;
Hij schijnt rekesten (bij de koning?) ingediend te hebben tot (militair) eerherstel.

Tussen die bedrijven door dicht hij. Heetgebakerde poëzie over vorst en vaderland.
Vanaf 1844 is er een omslag en dicht hij voor revolutionaire blaadjes.
1846-47 rechtszaken en veroordelingen in Zierikzee en Den Haag vanwege opruiende gedachten en gedichten
Hij krijgt toelages van Willem II, maar raakt – ook door zijn drankzucht – aan lager wal.

Ik ben dus op zoek naar archiefvindplaatsen met George de Thouars, door het hele land.
Er kunnen ook vindplaatsen zijn in België of Duitsland – zijn levenseinde bracht Thouars door bij zijn moeder op Grosse Heest in Laar/Emichheim (Bentheim) – om gevangenisstraf te ontlopen).

Meer informatie? Neem vooral contact op.

Zie ook: https://www.facebook.com/groups/2466608656997284/?ref=bookmarks