Mededelingen

Een site is nooit af. Dat geldt voor de opmaak, maar meer nog voor de inhoud. We besteden onze niet aflatende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze site. Uit de aard van de zaak zijn onvolkomenheden, feilen en fouten echter onontkoombaar. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit die verband houdt met het gebruik van de hier gepubliceerde gegevens. De informatie op deze website wordt voortdurend aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving hun beslag krijgen.

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaars/beheerders van deze website is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal of foto’s die op deze site verstrekt worden, op welke wijze dan ook te verspreiden.