Categorie: PHD VDW

PHD VDW is de naam van de wetenschappelijke reis van vader & zoon VDW. Nico en Stijn van der Woude zijn bezig met het onderzoeksdesign rond de start van een beweging die eind negentiende eeuw een rol speelt bij de sociale kwestie, de gendergeschiedenis en de religieuze herijking.
DE SPRONG OVERZEE. De interne en externe communicatiestrategieën bij de start van het Leger des Heils in Nederland (1879-1900). Een theologische en communicatiewetenschappelijke benadering.
De reis van beide buitenpromovendi moet leiden tot een dubbelpromotietraject aan Tilburg University.