Welkom

Voor wie dit leest. Deze site is de neerslag van mijn jarenlange wederwaardigheden op drie onderscheiden gebieden: genealogie, geschiedenis en debat.

Mijn voorouders heb ik persoonlijk leren kennen in de archieven. Geloof me: generaties overbruggend reiken we elkaar de hand en ze fluisteren me van alles in. Die opgeduikelde tijden, namen en plaatsen vertrouw ik in overdachte mededeelzaamheid toe aan het papier, in verhalen en genealogische publicaties.

Wie doorwrocht archiefonderzoek doet en in het leven goed uit zijn doppen kijkt, kan daar in meerdere opzichten over verhalen. Dat is hier samengebald in allerhande artikelen over geschiedenis. Nu eens spraakmakende voorvallen, dan weer pure petite histoire. Het waaiert soms breed uit, maar altijd is er een verband met mezelf, wie voor mij was of na mij komt.

Dan is er nog het debat. Al bijna twintig jaar geef ik onderricht in die kunst der welsprekendheid en ik kijk met veel plezier terug op en vooruit naar de puike (wedstrijd)verrichtingen van mijn debaters. Zo af en toe verneem ik wel eens iets. Ze zijn toch nog goed terecht gekomen: in jaarclubs, studentenverenigingen, journalistiek en politieke partijen – en naar ik hoop in hun beroep en verdere leven.

Voor wie daar niet aan wil en hoe verschillend de onderwerpen ook mogen lijken; ze zijn absoluut verenigbaar. Deze site is er het bewijs van en alle betrokkenen weten het.

Nico van der Woude