Liefdesbaby!!!!!

In oktober 1797, om precies te zijn zondag de 29ste, vond er in de kleine kerk van Veenwouden een toch wel opmerkelijke gebeurtenis plaats. Op die dag namelijk gaven Sierk Sijes en Neeltje Tjallings elkaar niet alleen het jawoord, maar lieten zij tevens hun drie weken oude zoon Tjalling Sierks dopen. Dat ging klaarblijkelijk in één moeite door.

Maar er was iets aan de hand met de naam van de zuigeling. Hij had namelijk Sije moeten heten. Waarom? Wel, dat is eenvoudig uit te leggen. Volgens de Friese traditie werd de eerstgeboren jongen meestal naar de pake van vaderszijde vernoemd. In dit geval liep het begrijpelijk anders. Ongetwijfeld was Tjalling Rinzes toch wel enigszins vergramd over het feit, dat zijn dochter Neeltje in verwachting was geraakt van die dekselse Sierk Sijes. Wat lag meer voor de hand dan de oude man tevreden te stellen door zijn pasgeboren kleinzoon te tooien met zijn voornaam? Zo was iedereen gelukkig en vond liefdesbaby Tjalling zijn plaats in de wereld.

De toon is wel gezet, want zoals hieronder zal blijken komen voorechtelijke liefdesbaby’s vaker voor in de familiehistorie. Een stuk met een kwinkslag: Liefdesbaby