Luyden van eren – Voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)

Van de doden niets dan goeds. We zullen er niet meer achter komen, wat de inwoners van de grietenij Opsterland er nu werkelijk van vonden. Daar doen de gezagsdragers en cultuurbroeders in die dagen echter bepaald niet moeilijk over en eigenlijk speelt het ook geen rol: het gaat hier om een letterkundige verpozing. De dichter Backamude windt er dan ook bepaald geen doekjes om, als hij in 1650 een “Truyr-Gedicht ende Rouw-Clacht” het licht doet zien bij het overlijden van Saco Teyens.

Lees verder: Saco Teyensorigineel

sacoteyens