Hear, hear! Leer scholieren debatteren

Leer scholieren debatteren

Debatonderwijs in Nederland groeit. Desondanks heeft debatteren binnen het voortgezet onderwijs nog geen vaste plek in het curriculum. Daarin wijkt Nederland af van de Angelsaksische landen, die op dit terrein een lange traditie kennen. Met name in de VS rapporteert men interessante effecten van debatonderwijs op bijvoorbeeld de taalvaardigheid en het denkvermogen van deelnemers. In Nederland blijft het onderzoek achter. Dat is jammer, omdat hierdoor onderwijskansen wellicht onbenut blijven.

In: Levende Talen Magazine, jrg. 99, nr. 5, juli 2012, pp. 10-13.

Lees hier het hele artikel: LTM 2012 5 10-13 van der Woude spreads LR