Kollum, 1625

Mijn directe voorvader Saecke Sircx als eiser voor het gerecht. In respectievelijk 1620-1621 en in 1623 was hij nog adelborst en ‘rustmeester’ onder hopman Hans van Oldensloo. Saecke is nu ‘biersteker’ (lees: handelaar in bier).