Onderzoek naar start Leger des Heils. Enthousiaste medewerkers gezocht

In de startblokken staat een studie naar het Leger des Heils in Nederland, met als titel: ‘’De sprong overzee: de interne en externe communicatiestrategieën bij de start van het Leger des Heils in Nederland (1879-1900)’’. Stijn en Nico van der Woude doen het onderzoek via de Universiteit van Tilburg. Deze dubbele promotie wil meer duidelijkheid geven over de vroege jaren van het Leger in ons land. De onderzoekers zijn op zoek naar helpende handen en de Legerleiding juicht dit van harte toe, want de belangwekkende start van het Leger des Heils in ons land is nauwelijks onderzocht. Draagt u een steentje bij?

Het onderzoek komt niet uit de lucht vallen. Stijn en Nico van der Woude komen uit een familie die al meer dan 100 jaar betrokken is bij het Leger. Nico is docent Nederlands en debattrainer in het voortgezet onderwijs. Stijn is predikant in de Protestantse Kerk Nederland. Met hun onderzoek bouwen ze voort op het standaardwerk van Johan Ringelberg over de geschiedenis van het Leger in Nederland, “Met de vlag in top”. Het nieuwe onderzoek wil meer inzicht geven in de positie van het Leger des Heils in Nederland in het laatste kwart van de negentiende eeuw en de rol binnen de samenleving toen. Internationaal is er veel onderzoek gedaan naar het Leger, maar Nederlands onderzoek is schaars en over de startperiode is eigenlijk heel weinig bekend. Op 8 mei 1887 maakt The Salvation Army de sprong overzee, maar er bestonden ook in 1883 en 1886 al startplannen. Er valt dus nog veel te ontdekken over het Bekeeringsleger, Leger des Behouds, Reddingsleger, Verlossingsleger, zoals het Leger des Heils aanvankelijk allemaal werd genoemd.

Liefde voor het Leger, passie voor geschiedenis

Burgerwetenschap (de deftige term is citizen science) speelt een belangrijke rol in dit onderzoek en daarvoor is deze oproep. Het is een nieuwe aanpak met een actieve en dynamische rol voor niet-wetenschappers. Het Hoofdkwartier werkt al actief mee aan het onderzoek. Stijn en Nico zoeken Salvationisten (zoals het eind negentiende eeuw zo mooi heet), leden van lokale korpsen en lokale historici die willen helpen bij het onderzoeken van (digitale) bronnen. Zo draagt u bij aan dit onderzoek, uiteraard is er goede begeleiding en er zijn duidelijke afspraken en richtlijnen. U hoeft absoluut geen expert te zijn en ervaring met onderzoek is niet nodig. Wel passie voor geschiedenis en liefde voor het Leger des Heils – en een beetje tijd.

Doet u mee?

Uw bijdrage is waardevol en meedoen is eenvoudig. Er zijn voordelen voor iedereen. Via deze aanpak kunnen we namelijk samen meer bronnen beter bestuderen. Burgerwetenschap is gewoon leuk om te doen, u levert een heldere en vastomlijnde bijdrage, de onderzoekers houden u op de hoogte van de vorderingen en zo krijgt u nieuwe inzichten in de oude geschiedenis van het Leger. U kunt met uw bijdrage echt van betekenis zijn. Uw hulp is ook welkom, omdat er onder Legermensen veel specifieke kennis van de organisatie en van lokale bronnen bestaat. Naast de bijdrage rond de bronnen kunnen suggesties, vragen of ideeën zo echt een verrijking vormen voor het onderzoek.

Draag daarom uw steentje bij aan dit onderzoek én aan het Leger des Heils. Deel deze oproep op sociale media met lokale historici en korpsleden en vrienden en vooral: neem deel aan het project. Het is eenvoudig en leuk! Het enige wat u nodig hebt is een pc of laptop. Na duidelijke instructies kunt u vanuit huis meehelpen op een tijdstip dat u zelf bepaalt. De onderzoekers hopen vanaf september 2024 aan de slag te gaan, maar zoeken nu alvast mensen voor een pilot.

Interesse om mee te helpen? Aanmelden?

Vragen? Stijn en Nico vertellen graag meer over de opzet.

Neem contact op met Stijn via stijnvanderwoude@gmail.com of Nico via woudwise@gmail.com

 

Bovenkant formulier