Leraar24

Professionele ruimte – een portret

Relevante video

Intro van het filmpje: ‘Nico van der Woude vindt dat mondelinge taalvaardigheid veel meer aandacht verdient in het onderwijs. Hij heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een echte debater-expert en zet zich met hart en ziel in om het vak ‘forensics’ op de onderwijskaart te zetten.

Nico combineert zijn lesgevende taken met promotieonderzoek en bouwt daarmee verder aan de wetenschappelijke onderbouwing van zijn missie. Hoewel hij veel positieve reacties krijgt op zijn activiteiten en initiatieven, voelt hij zich soms niet gehoord en leunen de initiatieven teveel op hem alleen.’

 

Pius Debating Society