De Friese komaf van Meindert Hobbema

Amsterdammer Meindert Hobbema had nog weet van zijn Friese komaf en penseelde zijn sinds ca. 1575 ondergedoken familienaam de internationale kunsthistorie in. Iconisch en monumentaal. Over een slaapnaam, een mooi fenomeen in de (Friese) genealogie.

Lees mijn artikel over de Friese voorouders in: Genealogysk Jierboek 2022: gjb22folop-Meindert-Hobbema-Nico-van-der-Woude-Genealogysk-Jierboek-2022