Beidt Uw Tijd en Duur Uw Uur – Harlinger uurwerkmakers Radsma

Nagenoeg 250 lange jaren sleutelen zij aan de tijd. De familie Radsma is vanaf het laatste kwart van de zeventiende tot ver in de negentiende eeuw onlosmakelijk met Harlingen verbonden. Vanaf 1709 droegen de leden van die familie met een enkele onderbreking - als stadsklokkenist nauwgezet zorg voor de tijd in die Friese havenstad, maar nog langer verdienden zij daar de kost als uurwerkmakers. Overigens lijkt die vasthoudendheid aan het beroep de leden van deze Friese familie eigen, want vanaf het einde van de negentiende eeuw levert een tak gedurende vele tientallen jaren in het Haarlemse een aardig sterke reeks van noeste steenhouwers.  Dat is echter iets voor een andere keer; het is mij hier begonnen om de befaamde klokkenmakers.
Want morrelen aan de tijd, dat kunnen ze gedurende een kwart millennium als geen ander. Daar ligt vakmanschap, inzicht en kennis in besloten, dat kan niet anders. Of het juist daardoor komt, dat ze in de familie opmerkelijk vaak een krasse leeftijd bereiken, waag ik te betwijfelen. Peuteren aan de eeuwigheid is immers een geheel ander ding. Zo streeft de tijd uiteindelijk ook de uurwerkmakers uit de familie Radsma voorbij; maar ach, treft dat lot niet ons allen? Eeuwigheid gaat immers spreekwoordelijk voor ogenblik. 

Uurwerkmakers-Radsma

HarmanusRadsma