Nazaten van Arent Saeckes (ca. 1571 – ca. 1624)

Gelukkig is genealogie nooit af. Dit artikel is een aanvulling op een eerdere publicatie van mijn hand in een Genealogysk Jierboek. Meer nog is het een volgende stap op wat u allemaal wel herkent: het hooggestemde, maar zo zelden bereikte doel van de genealogische vervolmaking. In dit geval gaat het om het onderzoek naar de familie van mijn voorouders uit de zestiende en zeventiende eeuw. De titelfiguur van deze publicatie, Arent Saeckes, komt dus ook voor in die goeddeels Opsterlandse en Smallingerlandse familie.

Saillant detail in dit verband is, dat de sommige nakomelingen van Arent Saeckes door Auke de Vries al in een eerder Genealogysk Jierboek beschreven zijn, al was hij zich daar vanzelfsprekend niet van bewust.

De Vries voerde in dat geschrift die voorouderlijke lijn toen niet verder door, vermoedelijk omdat het buiten zijn onderzoeksgebied lag.

Vooraf dient een woord van dank uit te gaan naar Jan Post uit Leeuwarden vanwege zijn ruimhartige bijdrage aan de Opsterlandse gegevens. Verder ben ik de leden van de redactie erkentelijk voor aangedragen suggesties.

Tank ek oan Pyt, Sippi en de bern – de ein fan eltse reis is it paad werom.

Lees het volledige artikel: Boeren op Onser Lyewe Vrouwen Smelligeraconvent – Nazaten van Arent Saeckes (ca. 1571 – ca. 1624)

 

Smelligera