Flywheel Forensics

Debat en public speaking in de klas

Het Almelose Pius X College is een school voor tweetalig onderwijs (tto). Nu is Engelstalig onderwijs niet uniek in Nederland. Bijzonder is wel de invulling van een deel van de lessen: via debat en public speaking. Dat levert – naar Amerikaans voorbeeld – een nieuw schoolvak op: forensics, dat we in deze bijdrage beschrijven. Het is geen definitieve oplossing voor spreekvaardigheidstraining en er zijn zeker voetangels en klemmen. De resultaten in de klas en buiten de school zijn echter zeer bemoedigend en rechtvaardigen een vervolg: ‘Zie het als een vliegwiel voor activerend onderwijs.’

Hieronder een veel uitgebreidere versie van het artikel in Levende Talen Magazine, jrg. 98, nr. 8, december 2011, pp. 4-9.

Forensics