Stammoeders – Sjoerdje Meinderts Leij

Stammoeders – Sjoerdje Meinderts Leij Pas maar op. Genealogie is in wezen uiterst behoudend, om niet te zeggen aartsconservatief. Het onderzoek richt zich doorgaans op de mannelijke naamdragers. Onze familie is zo groot dat er niet, of slechts zijdelings, te denken valt aan het uitspitten van de nazaten van vrouwelijke Van der Woudes. Daar was ik ‘the hard way’ al snel achter. Toch spelen de vrouwen in de geschiedenis van onze familie uit de aard van de zaak een rol van bijzondere betekenis. Daarom, maar ook gewoon omdat het leuk is, verdienen zij genealogische aandacht. Het ligt in de bedoeling op de site zo af en toe miniatuurtjes over stammoeders te brengen. Daar steekt geen systeem achter en er zit ook geen chronologische opbouw in de behandeling. Het is gewoon de bedoeling één van onze stammoeders wat nader te belichten. Dit keer gaat het over Sjoerdje Meinderts Leij (1799-1888).

Lees hier meer: Stammoeders Leij

leij