Familieleden bij oprichting Universiteit van Franeker

Op 14 april 1584 tekenen de Fryske Steaten het oprichtingsbesluit van de Franeker Akademy: er is een nieuwe universiteit. Bij de ondertekenaars ook: Hepcke Fockens. Hij was grietman van Opsterland. Zwager ook van mijn directe voorvader, Saecke Sijrcks (en broer van Frouck Focke Teyedr). Verder zien we ook de handtekening van de broer van Saecke, Sjoerd Sijrcks, op dat moment burgemeester van Harlingen.